פאַבריק טור

סטאַטאָר און ראָוטער

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

דרוק זיצונג

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

פֿירמע פאַבריק

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

פּראָדוקציע וואָג

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

ויסשטעלונג

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

קאַבינעט

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

פֿאַרזאַמלונג

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)