ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਸਟੋਟਰ ਅਤੇ ਰੋਟਰ

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

ਕੰਪਨੀ ਫੈਕਟਰੀ

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

ਕੈਬਨਿਟ

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

ਅਸੈਂਬਲੀ

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)