कारखाना भ्रमण

स्टेटर र रोटर

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

पत्रकार सम्मेलन

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

कम्पनी कारखाना

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

उत्पादन मापन

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

प्रदर्शनी

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

क्याबिनेट

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

विधानसभा

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)