סיור במפעל

סטטור ורוטור

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

מסיבת עיתונאים

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

מפעל החברה

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

סולם ייצור

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

תערוכה

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

קבינט

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

הַרכָּבָה

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)